రామకృష్ణ గోవింద నారాయణ

రాగం :యమునాకళ్యాని/బృందావని

తాళం :ఆదితాళం

పల్లవి:

రామకృష్ణ గోవింద నారాయణ

శ్రీరామకృష్ణ గోవింద నారాయణ

చరణం1:

రామకృష్ణాయని ప్రేమతో పిలిచిన

మోమైన జూపవేమి నారాయణా

చరణం2:

అండజవాహన పుండరీకాక్ష నీ

దండ జేరినామయ్య నారాయణా

చరణం3:

మాధవ విష్ణు మధుసూదన

శ్రీధర శేషశయన శ్రీమన్నారాయణా

చరణం4:

వాసుదేవ ముకుంద వనమాలి చక్రధర

నారసింహాచ్యుత నారాయణా

చరణం5:

పతితుడనిని నిన్ను బతిమాలుకొన్న సీతా

పతి నన్నుగావవేమి నారాయణా

చరణం6:

రామదాసుని బ్రోవ ప్రేమతో భద్రాచల

ధాముడవైన శ్రీమన్నారాయణా

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: